top of page
מאמרים // תהליך למידת פיתוח קול

לעתים בשעורי פיתוח קול הראשונים יש לחלק מהתלמידים הרגשה שלא רק שאינם מתקדמים אלא הם "הולכים אחורה". "אינני שר כך" יאמר לפעמים תלמיד בראשית הדרך. עלי להודות שהוא צודק. בתחילתם של שיעורי פיתוח קול יש ללמוד קודם כל להכיר את הגוף, את התרגילים, את היציבה הנכונה, את הנשימות הנכונות. כל כך הרבה מהלכים לחשוב עליהם בעת ובעונה אחת. הקול שהתלמיד מפיק נשמע חלש יותר, גבוה יותר ובאופן כללי אחר. לא זה שהכיר. אם תהיה לתלמיד סבלנות (ולשמחתי הרבה רוב תלמידי אכן מגיעים סבלניים, צמאים לדעת ומלאי אמון בי), הוא יגלה תוך חודשים ספורים שסבלנותו השתלמה מאד. קולו נעשה יציב יותר, מלא יותר, בעל גוונים רבים יותר ויכולת ביצוע רחבה ביותר.
ככל שתקופת לימוד שיעורי פיתוח קול מתארכת, יכולת הביצוע של התלמיד הולכת ומשתפרת. תרגילים נוספים מתווספים לאלה שהוא כבר מכיר, התלמיד שר בזמן שיעורי פיתוח קול. בתחילה שירים שאני בוחרת עבורו (בהתאם לרמתו ולתקופת לימודיו) ולאחר מכן שירים שהוא בחר לשיר. תוך כדי השירה מיושמת שיטת לימוד פיתוח קול באופן מעשי וכאן גם מתחילה העבודה על הגשה נכונה.

bottom of page