top of page
מאמרים // כמה שנים נמשכים שיעורי פיתוח קול?

אדם שקולו הוא מקצועו (זמר, שחקן ואפילו מורה או מרצה), לא יוכל להפסיק להתאמן. עליו להמשיך ולקחת שיעורי פיתוח קול, אחד בכל שבוע על מנת לשמור על כושר הביצוע שלו. שחיין, לצורך העניין, ברגע שיפסיק להתאמן באופן קבוע ומקצועי, לא יוכל להמשיך כמתחרה מן השורה. ארתור רובינשטיין, הפסנתרן הדגול, אמר פעם: "אם אינני מתאמן בנגינה בפסנתר יום אחד, רק אני מרגיש זאת בקונצרט בערב. אם לא אתאמן במשך יומיים ברציפות גם המנצח ירגיש זאת. אם לא אתאמן שלשה ימים רצופים, גם הקהל ירגיש שאינני במיטבי".

מי שלומד שיעורי פיתוח קול שנים ארוכות יוכל להפסיק למשך חודש ואפילו חודשיים את לימודי פיתוח קול מדי כמה שנים. אבל אם יפסיק ללמוד פיתוח קול לתקופה ארוכה של כמה חודשים ויותר, הוא ירגיש את הנסיגה ביכולת הביצוע שלו, או גרוע מכך, ירגיש שאינו יכול לשלוט שליטה מלאה בקולו, דבר המוביל אפילו להצטרדות.

כמה שנים צריך ללמוד כדי להיות זמר מקצועי? על כך אין לי תשובה ברורה ונחרצת. לימודי פיתוח-קול אינם דומים ללימודים על תואר כלשהו באוניברסיטה. יש תלמידים שיכולים לעלות על במה ולהופיע כבר אחרי כשנתיים של לימודים, אחרים מתחילים ללמוד לאחר שכבר החלו להופיע באופן מקצועי, לתלמיד אחר ייקח זמן רב יותר עד שירגיש בשל להופעה על במה. באופן כללי אני סבורה שתלמיד שלמד פחות משלש שנים רצופות באופן קבוע, לפחות פעם אחת בשבוע, עדיין לא יכול להשתמש בגופו להפקת הצליל בדרך הנכונה והאוטומטית. ובמילה "אוטומטית" אני מתכוונת לכך שכאשר הוא עולה לשיר, הגוף מפיק את הצליל בצורה אוטומטית והזמר מתרכז אך ורק במילים ובהגשה. ועוד עניין חשוב ביותר. אין תאריך יעד לסיום לימודי פיתוח קול. כל עוד קולו של האדם הוא מקצועו, עליו להמשיך וללמוד פיתוח קול. כדי שכל מה שלמד לא ילך לאיבוד.

bottom of page