top of page
מאמרים // כיצד מתנהל שיעור פיתוח קול

לעתים אני נשאלת על ידי המבקשים ללמוד פיתוח קול אם יוכלו להגיע לשיעור ניסיון. כל השואלים נענים בשלילה. את ההסבר שאני נותנת לתלמיד תוכלו לראות בסרטון "שיעורי פיתוח קול" מס' 1. בשיעור הראשון אני מספרת לתלמיד מהו קול האדם, איך הוא מופק, אילו אברים בגוף משתתפים בהפקה הקולית ועוד. כיון שאנו מתייחסים לגופנו כאל כלי נגינה, שיעור פיתוח קול הראשון עורך הכרות בין התלמיד לבין ה"כלי" עליו יעבוד בהמשך. כל שעל התלמיד לעשות בשיעור הראשון הוא להקשיב בריכוז ולנסות להבין. התלמיד נשאל במהלך השיעור אם הוא מבין את הדברים ואם יש לו משהו להעיר או לשאול. הערות ושאלות מתקבלות בברכה על ידי ונענות ברצון. בסוף השיעור מקבל התלמיד את דפי ההרצאה כדי שיוכל לקרוא בהם שוב עד לשיעור פיתוח קול הבא ולהיזכר בכל הנאמר.

החל משיעור פיתוח קול השני מתחילה העבודה על יציבה נכונה ונשימה נכונה וכן על פתיחה נכונה של הפה. עדיין בלי להשמיע צליל. זהו תהליך חשוב מאד להמשך העבודה על פיתוח קול שכן אי אפשר להתחיל להפיק צליל אם לא יודעים איך לפתוח נכון את הפה או איך לנשום נכון. תוכלו לצפות בשני "שיעורי פיתוח קול" מצולמים, מס' 2 ו-3 העוסקים בדיוק בזה.

החל משיעור פיתוח קול שלישי מתחיל תהליך השונה מתלמיד לתלמיד. קצב ההתקדמות שונה מאד מאדם לאדם ולכן לא יכולים ללמוד שני תלמידים באותו השיעור. התקדמות אטית אינה מעידה על תלמיד מוצלח פחות מזה המתקדם מהר יותר. לכל אדם תפיסה שונה ודרך חשיבה שונה המשפיעה על התקדמותו, אבל לא בהכרח על התוצאה הסופית.

לאחר מספר שיעורי פיתוח קול , כשהתלמיד יודע (פחות או יותר, כמובן) איך לפתוח את פיו בשילוב עם נשימה נכונה ויציבה נכונה, אפשר להתחיל להפיק את הצליל. לאט לאט לומד התלמיד תרגילים שונים שיביאו אותו להפקה נכונה של הצליל. ברור שבשלב זה עדיין עליו לחשוב על המון גורמים במהלך התרגול: עמידה נכונה, נשימה נכונה, פה פתוח נכון וצליל מופק נכון. ככל שעובר הזמן נכנסים עוד ועוד תרגילים למערך השיעור. בנושא זה תוכלו לצפות ב"שיעורי פיתוח קול" מצולמים, בשיעור מס' 4 .

לאחר תקופה מסוימת נכנסים גם העיצורים (הפקת האותיות השונות) אל תוך התרגילים והתלמיד לומד להגות נכון כל עיצור ועיצור כך שלא יפריע לו במהלך השירה בעתיד ויעזור לקהל שומעיו להבין כל מילה בשיר. דוגמא קטנה של עבודה על העיצורים תמצאו ב"שיעורי פיתוח קול" מצולמים מס' 5. בשלב זה מתחילים לשיר בשיעור, בדרך כלל לקראת סופו, כאשר בתחילת הדרך מתייחסים אל השיר כאל עוד תרגיל – הפעם מעשי יותר, ולאחר זמן נוסף לומדים איך להגיש שיר. הדבר נעשה גם על ידי צילום וידאו של התלמיד במהלך השירה. בשיעור שלאחר מכן אנו צופים ביחד בוידאו, מנתחים ומבקרים את הביצוע.

בחלוף השנים עדיין נוספים עוד תרגילים חדשים אל השיעור. ברור שלא מבצעים את כל התרגילים בשיעור אחד. בכל שיעור מתמקדים, לאחר תרגילי החימום, בתרגיל אחד או שניים אותם לא ביצענו זמן מסוים ובשיעור שאחריו אני בוחרת בתרגיל אחר. תוכלו לצפות ב"שיעורי פיתוח קול" הבאים כדי להכיר כמה מן התרגילים.

שיעורי פיתוח הקול נערכים תמיד באווירה נעימה וברוח טובה. תלמיד המתקשה בביצוע תרגיל, יתודרך על ידי בסבלנות אין קץ. אם לא הבין כיצד עליו לבצע את התרגיל, אבחר עבורו דרך אחרת לביצועו, ברוב המקרים על ידי דמיון מודרך, עד שיצליח לבצעו כראוי. שום דבר אינו מבוצע תחת לחץ. ההפך. המטרה היא ללכת עם התלמיד, עם היכולות שלו, עם דרך ההבנה שלו. רק כך אפשר להפיק ממנו את המרב.

bottom of page