top of page
מאמרים // בחירת מורה לפיתוח קול

פעמים רבות נשאלתי איך לבחור מורה לפיתוח קול. איך ניתן לדעת שדווקא מורה זה/ו ולא אחר/ת אכן מתאים ויוכל להוביל לדרך הנכונה בהפקת הצליל. זו אכן שאלה קשה ומורכבת. אדם שמעולם לא למד פיתוח קול אינו יודע מהי הדרך הנכונה ללמוד ומיהו המורה לפיתוח קול שלא יהרוס חלילה את קולו במקום לבנות אותו.  אנסה להאיר מעט את דרכם של המתלבטים, אבל קודם לכן כל המבקשים ללמוד חייבים לדעת כמה פרטים חשובים על כל הנושא הקרוי: שיעורי פיתוח קול.

באקדמיות למוסיקה בארץ אין לצערנו מגמה להוראת פיתוח קול.  נשאלת השאלה אם כן, מיהו המורה לפיתוח קול, מי הסמיך אותו ומי נתן לו תואר "מומחה"? אין די בשנה או שנתיים של לימודים אצל מורה לפיתוח קול ולהכריז לאחר מכן על עצמך כמורה. הדרך ארוכה הרבה יותר. סבלנות, בבקשה. הקריאה תשתלם בסופו של דבר.

כדי להיות מורה מיומן לפיתוח קול, יש ללמוד שנים ארוכות מאד אצל מורה שהוסמך למקצוע באקדמיות בחו"ל העוסקות במפורש בפיתוח קול ובהוראת פיתוח קול. בשלב הראשון יש לעבור מסלול של תלמיד לפיתוח קול מן המניין ולהתנסות בתורה ובדרך יישומה. לאחר תקופה ממושכת התלמיד יתחיל ללמוד גם הוראת פיתוח קול אצל המורה המומחה כאשר במקביל ימשיך את לימודיו כתלמיד לפיתוח קול.

אדם שלמד פיתוח קול ולו גם במשך שנים ספורות, יודע ומכיר רק את יכולותיו כתלמיד. אין לו מושג איך מתנהלים שיעורי פיתוח קול של תלמידים אחרים. כל תלמיד הוא עולם ומלואו, שונה מאד מתלמיד אחר בקולו, תפיסתו, מהירות תגובותיו, בעיותיו ויכולותיו הקוליות. כדי להכיר מגוון רחב ככל האפשר של תלמידים על המורה לעתיד לצפות בכמה שיותר שיעורי פיתוח קול של תלמידים אחרים, להקשיב להוראות ולהערות המורה שלו, ללמוד איך לפתור בעיות של אחרים שלא בהכרח נתקל בהן בלימודיו האישיים, לשאול את המורה לפיתוח קול לגבי התייחסויותיו השונות לביצועי התלמיד ולהתעקש על תשובות ברורות ומדויקות של המורה המומחה שיסללו את המשך דרכו של התלמיד להוראת פיתוח קול.

ומכאן אנסה לתת תשובה לכל השואלים איך יבחרו את המורה לפיתוח קול שלהם.

אדם המבקש ללמוד פיתוח קול חייב לשאול את המורה המיועד היכן למד, כמה שנים למד, איך למד להיות מורה לפיתוח קול חוץ מלימודיו כתלמיד. אחרי כמה שנות לימוד החל ללמד.

תלמיד המגיע לשיעור פיתוח קול וכבר בראשית הדרך מתבקש על ידי המורה לפיתוח קול לשיר, צריך להבין שבדרך זו לא ילמד הרבה. אין אפשרות להתחיל לשיר בשיעורי פיתוח קול כבר בתחילת הדרך. התלמיד עדיין לא הבין כיצד מופק הצליל, איך עליו להשתמש בכל פלג גופו העליון בצורה הנכונה. אם יתחיל לשיר כבר בשיעורים הראשונים של פיתוח קול, לא ישנה בעצם דבר מהרגליו הישנים ולא ילמד איך להפיק את הצליל בצורה הנכונה.

תלמיד המתבקש על ידי המורה לפיתוח קול כבר בשיעורי פיתוח קול הראשונים, לשיר צלילים גבוהים מדי או נמוכים מדי, הגורמים לו לכאבי גרון, יוכל להבין מיד שלא יפיק הרבה תועלת מהמורה המסוים\ת הזה\ת.

אין ואסור שיהיה כאב ולו הקל ביותר – באזור הגרון בזמן שעור פיתוח קול.

מורה לפיתוח קול המבטיח שתוך תקופה של מספר חדשים של שיעורי פיתוח קול יביא את התלמיד לרמה טובה בהרבה מזו בה הוא מצוי כעת, לא יוכל לעמוד בדיבורו וטוב יעשה התלמיד אם יבין שאין לו מה לחפש אצל מורה כזה.

ולסיכום: ההתקשרות של אדם לא מנוסה בלימודי פיתוח קול עם מורה לפיתוח קול, היא לפעמים הימור. אני מקווה שתרמתי כאן כמה עצות והארות על מנת שהתלמיד יוכל להבין כבר בשיעורי פיתוח קול הראשונים, אם בחר במורה הנכון או לא.

bottom of page