top of page
מאמרים // מדוע חשוב ללמוד פיתוח קול?

צעירים רבים המבקשים להיות זמרים נמנעים מלקחת שיעורי פיתוח קול מחשש שלימוד פיתוח קול "יקלקל" את קולם, ישנה אותו ויהפוך את השירה שלהם לטכנית מדי וללא רגשות. אם הם בוחרים בכל זאת ללמוד פיתוח קול הם עושים זאת אצל מורי פיתוח קול שאצלם אפשר להתחיל לשיר מהשיעור הראשון. הם מבקשים מהמורה לא להתערב בהפקה הקולית שלהם. מעט הדרכה – וזהו.

אם קולך הטבעי הוא מחוספס, הוא יישאר כזה גם לאחר שתלמד שנים פיתוח קול. ההבדל יהיה שאחרי מספר שנות לימוד יתרחב המנעד הקולי (המחוספס) שלך, לא תסתכן בהצטרדות לאחר שירה של שניים או שלושה שירים ובאופן כללי יהיה לך קל הרבה יותר להפיק צליל ולעמוד על במה ערב שלם בלי להתעייף. פיתוח קול אינו משנה את קול האדם, הוא רק משפר אותו ומשכלל את היכולת הביצועית.

נתקלתי לאחרונה בבחור צעיר המבקש לפתח קריירה של זמר יוצר. בעברו הקרוב היה הבחור שחיין תחרותי. הוא שאל אותי למה עליו לקחת שיעורי פיתוח קול. הבהיר לי שהוא מוסיקלי מאד, בעל שמיעה מצוינת ולדעתו וגם לדעת חבריו הוא שר טוב. במקום להשיב על שאלתו, שאלתי אותו  מדוע אינו מתחרה בשחייה היום והוא ענה שכבר שנה אינו מתאמן וללא אימוני שחייה אין באפשרותו להגיע ליכולות שהיו לו והוא יודע "שיעשה צחוק מעצמו" כדבריו, אם יחזור לתחרויות.

לאחר רגע שקט הבין הבחור שבשאלה ששאלתי אותו נתתי לו בעצם את התשובה שחיפש. כדי להפוך למקצוען בכל תחום הקשור בגופנו (ספורט, נגינה, ריקוד, שירה, משחק) עלינו ללמוד כיצד להשתמש בגוף וכיצד להפעיל את האברים הקשורים קשר ישיר לפעילות שאותה בכוונתנו לבצע. ברגע שנפסיק להתאמן נאבד את הכושר ואת היכולת להתמיד במקצוע..

כמו שהשחיין לדוגמא לא יוכל להתקדם ולהצליח כמקצוען אם לא יתאמן שעות ארוכות מדי יום – גם אם הוא שוחה מצוין להנאתו – כך לא יוכל אדם להמשיך ולשיר או לדבר (אם מקצועו הוא דיבור במשך שעות) לאורך זמן בלי לגרום נזק לעצמו.

bottom of page