top of page
מאמרים // שיעורי פיתוח קול לשיפור איכות החיים

ראוי לדעת כי שיעורי פיתוח קול מיועדים לא רק לאלה המבקשים להיות זמרים או שחקנים. שיעורי פיתוח קול מיועדים בעצם לכל מי שרוצה לשפר את איכות חייו בעזרת הנשימה הנכונה.
כמה מתלמידי לומדים אצלי שיעורי פיתוח קול שנים ארוכות מבלי שיש בכוונתם להיות זמרים או שחקנים. תלמידים אלו הגיעו אלי בגלל בעיות שונות במערכת הקול והנשימה. לדוגמא:  צעירה ששרתה כמדריכה חיילת והצטרדה במהלך כל הדרכה, מורה דרך שהתקשה לסיים סיור עם מטיילים מבלי שקולו ייהרס, עורך דין שהשתנק תכופות במהלך דיון בבית המשפט, דיאטנית שהתעייפה מאד פיסית וקולית לאחר כל הרצאה שהעבירה...
לא עוד צרידות, לא עוד עייפות לאחר הרצאה או הדרכה. עם הזמן, לאחר שנפתרו הבעיות בגינן הגיעו לשיעורי פיתוח קול, הם החלו גם לשיר והתברר להם ולי שהיכולת הקולית שלהם מביאה אותם לבצע שירים להנאתם מבלי לגרום לעצמם נזק. הסיפוק שלהם ושלי הוא עצום.
כשהתלמיד מצליח ליישם בחיי היומיום את מה שלמד בשיעור, אין מאושר ממנו.
החמימות הנינוחה בזמן שיעורי פיתוח הקול תורמת לתלמיד שעה של התנתקות מטרדות היומיום, התכנסות פנימה אל תוך המערכת המופלאה של הפקת הנשימה, היציבה הנכונה והצליל.

bottom of page